Biuro Rachunkowe PARTNER Poznań

Menu:


Adres


Biuro Rachunkowe
PARTNER Poznań:

 • Biuro Rachunkowe
 • os.S.Batorego 5F/67
 • oraz
 • ul.Druskiennicka 8/10
 • 60-476 Poznań

 • Spotkania umawiane
  po uprzednim uzgodnieniu
  telefonicznym
  lub mailowym

 • tel.+48 607 535 155
 • NIP: 779-187-0823
 • REGON: 301378748


 • Biuro Rachunkowe PARTNER Poznań Certyfikat
  Sprawdź nas !!!


  Program Konfederaci Konfederatom

 • Certyfikat

  Biuro Rachunkowe PARTNER Poznań Certyfikat

Oferta


Jesteśmy wykwalifikowanym zespołem rzetelnie i odpowiedzialnie podchodzącym do powierzonych zadań.

Elastycznie dopasowujemy usługi do indywidualnych potrzeb i specyfiki firm naszych Klientów. Każdego traktujemy indywidualnie i chętnie poświęcamy nasze zaangażowanie i czas.

Obsługa księgowo-rachunkowa


Obsługa księgowo rachunkowa
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych. • Obsługa kadrowa

  Obsługa kadrowa

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
 • nadzór nad pracownikami w zakresie ewidencji nieobecności,
 • sporządzanie list płac pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,

 • prowadzenie rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji dla potrzeb ZUS z tytułu zgłoszeń oraz rozliczeń wraz ze stosownymi raportami dla pracowników,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF,
 • sporządzenie informacji rocznych dla pracowników PIT-11, PIT-8 itp. • Obsługa BHP

  Obsługa BHP

 • szkolenia i kursy BHP,
 • doradztwo w zakresie BHP,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • reprezentowanie klienta przed PIP, PIS i innymi organami nadzoru.

 • Biuro Rachunkowe PARTNER - Twój PARTNER w biznesie !!