Biuro Rachunkowe PARTNER Poznań

Menu:


Adres


Biuro Rachunkowe
PARTNER Poznań:

 • Biuro Rachunkowe
 • os.S.Batorego 5F/67
 • oraz
 • ul.Druskiennicka 8/10
 • 60-476 Poznań

 • Spotkania umawiane
  po uprzednim uzgodnieniu
  telefonicznym
  lub mailowym

 • tel.+48 607 535 155
 • NIP: 779-187-0823
 • REGON: 301378748


 • Biuro Rachunkowe PARTNER Poznań Certyfikat
  Sprawdź nas !!!


  Program Konfederaci Konfederatom

 • Certyfikat

  Biuro Rachunkowe PARTNER Poznań Certyfikat

Cennik usług


Wysokość opłaty miesięcznej ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji, po zapoznaniu się przez nas z dokumentacją Twojej firmy. Na cenę usługi bezpośredni wpływ ma ilość dokumentów księgowych, liczba zatrudnionych pracowników oraz usługi dodatkowe.

Nasi klienci otrzymują faktury VAT za wykonane przez nas usługi, stanowiące dla nich koszt uzyskania przychodu.


KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR)

Oferowane usługi:

 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • klasyfikacja dokumentów pod względem kosztów uzyskania przychodów,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i VAT. • KSIĘGI HANDLOWE

  Oferowane usługi:

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym, aktualnym stanem prawnym,
 • dekretację dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również ich amortyzacji (umorzenia),
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towaru i usług VAT,
 • sporządzanie (w ramach zawartej umowy - bez dodatkowych opłat) zeznań rocznych spółek prawa handlowego lub właścicieli w przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych,
 • przekazywanie podsumowań za okresy sprawozdawcze,
 • sporządzanie zeznań finansowych i sprawozdań do GUS. • KADRY I PŁACE

  Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych oraz rozliczeń z ZUS to koszt jedynie od 40 zł netto za 1 pracownika na umowę o pracę i od 30 zł netto za 1 osobę zatrudnioną na umowę cywilno-prawną.


  BHP

  Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy to koszt, który ustalany jest indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentacją firmy.


  Biuro Rachunkowe PARTNER - Twój PARTNER w biznesie !!